INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO). Przesyłamy informacje o celach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Strzemiński Mariusz MNM SERWIS oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

A. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zawartych umów i złożonych przez Państwa rezerwacji.

B. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Strzemiński Mariusz MNM SERWIS , NIP 6030074779, REGON 200685530.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zajazd Wrota Lasu ul. Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka lub e-mail: biuro@wrotalasu.pl.
Inspektor ochrony danych w Strzemiński Mariusz MNM SERWIS nie został wyznaczony;
C. Odbiorca danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będzie firma Strzemiński Mariusz MNM SERWIS. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

D. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
2. Prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia i przenoszenia danych osobowych;
3. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5. Prawo do wzniesie skargi do organu nadzorczego

E. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Konieczność do wykonywania świadczenia usług.

F. Termin przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak długo jest to niezbędne do spełniania celów ich pobrania tj. realizacji zawartych umów i złożonych przez Państwa rezerwacji.